hram značenje

hram, građevina koja služi za obavljanje vjerskih obreda; kao sinonim upotrebljava se kadšto templ.