Howard značenje

Howard, Trevor (1916–88), engl. film. i kaz. glumac; tumač karakternih likova široka raspona. Kratak susret; Treći čovjek; Ključ; Korijeni neba; Pobuna na brodu Bounty; Juriš lake konjice.