hot money značenje

hot money (engl.: vrući novac), novčani kapital koji se privremeno prebacuje u inozemstvo, da bi se izbjegle posljedice devalvacije nac. valute, ili da bi se iskoristile više kamate u inozemstvu.