Horvat značenje

Horvat, Anđela (1911–85), hrv. povjesničarka umjetnosti i konzervatorica. Istraživala hrv. umj. spomenike od 7. st. do secesije, os. umjetnost gotike i baroka (Između gotike i baroka).