Horvat značenje

Horvat, Ivo (1897–1963), hrv. botaničar; utemeljitelj hrv. fitocenološke škole; proučavao vegetaciju balkanskih zemalja. Nauka o biljnim zajednicama; Vegetacija planina zapadne Hrvatske; Vegetacija jugoistočne Europe (dovršili V. Glavač i H. Ellenberg).