Horvat značenje

Horvat, Rudolf (1873–1947), hrv. povjesničar i političar. Jedan od osnivača Hrvatske pučke stranke (1904); 1945. osuđen na desetogodišnji gubitak polit. i građanskih prava. Istraživao hrv. povijest. Povijest Hrvatske; Povijest Međimurja; Slavonija; Lika i Krbava; Hrvatska na mučilištu.