Horvat značenje

Horvat, Milan (1919), hrv. dirigent; 1956–69. direktor Zagrebačke filharmonije, zatim šef-dirigent Simfonijskoga orkestra austr. radija u Beču. Interpretacije klasične i romantičke glazbe (L. v. Beethoven; J. Brahms, A. Bruckner).