Horus značenje

Horus (egip. Hor), staroegip. bog Sunca, prikazivan likom jastreba ili čovjeka s jastrebovom glavom.