Hortus deliciarum značenje

Hortus deliciarum (lat.: vrt nasladâ), rukopis opatice Herrad von Landsperg iz 1175., u kojem se kroz biblijsku povijest izlaže sve dotadanje znanje. Izgorio 1870.