Horkheimer značenje

Horkheimer, Max (1895–1973), njem. filozof i sociolog; predstavnik kritičke teorije tzv. Frankfurtske škole. Materijalizam i metafizika; Pomračenje uma.