Honthorst značenje

Honthorst, Gerrit van (1590–1656), niz. slikar, crtač i graver; preuzeo Caravaggiove svjetlosne efekte jakih kontrasta boja i elemente kompozicije.