Hong Kong značenje

Hong Kong (pinyin Xianggang), posebna adm. regija Kine; 1038 km2, 6 780 000 st. Obuhvaća istoimeni otok, poluotok Kowloon i niz većih i manjih otoka. Središte i luka Victoria. Sustav slobodnoga tržišta (poslovno i trgovačko središte I Azije), vlastita moneta. – pov Poč. 19. st. nagli gospodarski razvoj postignut krijumčarenjem opijuma. Nakon opijumskoga rata 1839–42., H. K. postaje brit. krunska kolonija. Jap. okupacija 1941–45., potom ponovno britanska. Prema brit.kin. sporazumu, 1999. dolazi pod kineski suverenitet.