homo homini lupus značenje

homo homini lupus (lat.), čovjek je čovjeku vuk; obilježje prirodnoga stanja čovjeka prema engl. filozofu Th. Hobbesu. Dokida se nastankom države kao društv. ugovora.