hominidi značenje

hominidi (lat.) (Hominidae), zoološka porodica iz roda Primata, koja uz današnjega čovjeka (Homo sapiens) obuhvaća i niz izumrlih vrsta s ljudskim obilježjima (neandertalac, heidelberški čovjek).