Homer značenje

Homer (o. ← 800), grč. pjesnik. Podaci o njegovu životu pretežito su legendarni. Prema predaji, bio je slijepi rapsod. Podrijetlom je vjerojatno iz Smirne, djelovao je na otoku Hiju (gdje je poslije postojala škola homerida). Autor glasovitih spjevova Ilijade i Odiseje, kojima je »odgojio čitavu Heladu« (Platon), a preko Vergilijeve Eneide utjecao na sve eur. književnosti.