homeostaza značenje

homeostaza (grč.), biol ravnoteža, usklađenost različitih fiziol. funkcija u nekom organizmu.