Homburg značenje

Homburg (Bad homburg von der Höhe), grad u Hessenu, Njemačka; 44 100 st. Lječilište na JI rubu Taunusa; farmaceutska i elektronička ind. Dvorac iz 17. st.; kao kupalište i lječilište poznat već u rim. doba.