Holzinger značenje

Holzinger, Jožef (1735–97), slov. barokni kipar; vodio radionicu u Mariboru, u kojoj je izveo o. 70 oltara i propovjedaonica u drvu.