holokaust značenje

holokaust (crkveni lat. iz grč.), kod Grka i Rimljana, žrtva paljenica bogovima ili pokojnicima u kojoj su obično spaljivali čitave žrtvene životinje. Danas, os. masovno istrebljenje Židova u doba nacizma.