Hobart značenje

Hobart, gl. grad i luka na J obali otoka i sav. države Tasmanije, Australija; 183 500 st. Osn. 1804. Sveuč. (1890). Prehr., tekst., metalna ind.