hladni rat značenje

hladni rat, razdoblje međunar. odnosa od kraja 1940-ih do početka 1990-ih, obilježeno suprotstavljanjem SAD-a i SSSR-a te njihovih saveznika u globalnim geopolit., ekon. i strateškim odnosima. Isključivao je oružani sukob između vodećih sila (tzv. vrući rat), ali su se one u mnogim regionalnim sukobima neizravno suočavale (u tzv. kubanskoj krizi 1962., u arapsko-izraelskom sukobu 1973).