hlačevina značenje

hlačevina (cajg), vrsta čvrste pamučne tkanine za radne hlače i odijela.