Hitchings značenje

Hitchings, George (1905–98), am. farmakolog; za otkriće principa liječenja nekih vrsta karcinoma, uloga, malarije i herpesa dobio 1988., s G. Elion i J. Blackom, Nobelovu nagradu za medicinu.