hitac značenje

hitac, fiz izbacivanje nekoga tijela u prostor; 1. vertikalni (okomiti) h.: gibanje tijela smjerom okomitim na površinu Zemlje početnom brzinom v koja se zbog gravitacije s ubrzanjem g jednolično smanjuje dok ne padne na nulu, kad počinje slobodni pad; domet vertikalnoga h. = vt –  gt2 gdje je t vrijeme (sek.); 2. horizontalni (vodoravni) h.: gibanje tijela izbačenoga stanovitom brzinom u vodoravnom smjeru; staza njegova kretanja jest parabola; 3. kosi h. gibanje tijela izbačenoga pod kutom a s obzirom na horizontalnu ravninu pod utjecajem gravitacije; domet h kosoga hica iznosi:  v2 sin2 α njegova je visina: h =  gv2 sin2 α.