histereza značenje

histereza (grč.), fiz vremenska nepodudarnost između uzročnika i učinka neke pojave, bilo da učinak ne nastupa zajedno s uzročnikom ili da traje i nakon prestanka djelovanja uzročnika (npr. nakon prestanka djelovanja magnetskoga polja zaostaje u feromagneticima remanentni magnetizam koji nestaje tek djelovanjem protupolja jakosti koercitivne sile).