hipoteza značenje

hipoteza (grč.), sud za koji pretpostavljamo da je istinit te s pomoću njega objašnjavamo i tumačimo niz činjenica; h. kao smjernica istraživanja naziva se radna hipoteza.