hiponimija značenje

hiponimija (grč.), pojava da jedna riječ ima većinu zajedničkih sastavnica s drugom riječju, ali i jednu koja pojam što ga riječ označuje čini užim od pojma što ga označuje ta druga riječ; npr. pas (hiponim) u stanovitom je odnosu prema životinja (hiperonim), značenje »pas« uključeno je u značenje »životinja«.