hiperbola značenje

hiperbola (grč.). 1. Stilska figura preuveličavanja osobina predmeta ili jakosti radnje; pojačavanje izražaja. 2. mat konika koja se sastoji od dviju simetričnih grana kod kojih je razlika udaljenosti svake njihove točke od dviju određenih točaka na njihovoj gl. osi uvijek jednaka; kroz sjecište gl. i sporedne osi hiperbole prolaze dvije asimptote.