hiperbaton značenje

hiperbaton (grč.), inverzija; odstupanje od uobičajenoga reda riječi u rečenici zbog metričkih ili stilističkih razloga (Il’ nejaku dragi protivniku život dignuv).