Hingan značenje

Hingan (Veliki i Mali H.), planinski masiv u SI Kini (Veliki H.) i JI Rusiji (Mali H.); 2029 m. Ležišta ugljena i ruda obojenih metala.