hinc illae lacrimae značenje

hinc illae lacrimae (lat.: odatle te suze), izraz kojim se upozorava na pravi, osnovni, gl. razlog brige, negodovanja.