himna značenje

himna (grč.). 1. Hvalospjev, kod starih Grka bogovima ili junacima, kod kršćana, bogu ili svecima. 2. (također državna h.), domoljubna pjesma službeno proglašena nac. glazb. simbolom.