Himāchal Pradesh značenje

Himāchal Pradesh, savezna država u S dijelu Indije; 55 673 km2, 6 077 248 st. Gl. grad Simla.