Hill značenje

Hill, Archibald Vivian (1886–1977), engl. fiziolog; za radove o stvaranju topline pri kontrakciji mišića dobio 1922. Nobelovu nagradu za medicinu (s O. F. Weyerhofom).