Hildebrand značenje

Hildebrand, Bruno (1812–78), njem. ekonomist i statističar; jedan od utemeljitelja njem. povijesne škole.