Hijade značenje

Hijade, grč. mit, kćeri Atlantove; odgojile Dioniza pa ih je Zeus pretvorio u zvijezde. Po drugoj verziji, umrle od žalosti za bratom Hijasom.