hidroaromatski spojevi značenje

hidroaromatski spojevi→ aliciklički spojevi