hidriranje značenje

hidriranje ili hidrogenacija, kem adiranje vodika na nezasićene org. spojeve, redovito uz pomoć katalizatora, npr. kod proizvodnje masti iz tekućih ulja.