hidrazin značenje

hidrazin (grč.+franc.), H2N–NH2, diamin, bezbojna uljasta tekućina, bazična karaktera, dimi se na zraku; vrlo jak reducens. Upotrebljava se u fotografiji, u proizvodnji ogledala, kao antikorozivno sredstvo, te kao raketno gorivo.