Heuneburg značenje

Heuneburg, arheol. nalazište u Baden-Württembergu, Njemačka. Golemo utvrđeno naselje kasne halštatske i latenske kulture.