heteronomija značenje

heteronomija (grč.), nesamozakonitost, određenost po nečem tuđem, nevlastitom. supr autonomija.