heterogamija značenje

heterogamija (grč.), biol 1. spajanje muških i ženskih spolnih stanica, različitih po obliku i veličini; supr izogamija; 2. (alogamija) oplodnja između gameta koje se nisu razvile na istoj jedinki.