Herz značenje

Herz, Henri (Heinrich) (1803–88), njem. pijanist i skladatelj kompozicija za glasovir. U Parizu osnovao tvornicu glasovira.