Herriot značenje

Herriot, Édouard (1872–1957), franc. političar i pisac; predsj. Radikalno-socijalističke stranke 1919–57. Predsjednik vlade (1924–25. i 1932) i Narodne skupštine (1936–40. i 1947–54). Protivnik Pétainova režima; 1942–45. u koncentracijskom logoru. život Beethovenov; Madame Récamier; Memoari.