Herrera značenje

Herrera, Francisco de, ml. (zvan el Mozo: Mladi) (1622–85), španj. barokni slikar i graditelj, sin el Viejov; slikao mrtve prirode i religiozne slike.