Herrera značenje

Herrera, Francisco de, st. (zvan el Viejo: Stari) (1576–1656), španj. slikar, bakrorezac i medaljer; uveo elemente naturalizma u španj. slikarstvo.