Hérold značenje

Hérold, Louis Joseph Ferdinand (1791–1833), franc. skladatelj; jedan od tvoraca franc. romantičke opere (Zampa).