Herod Antipa značenje

Herod Antipa (o. ← 20. – nakon 39), žid. vladar od ← 4; drugi sin Heroda Velikoga, tetrarh Galileje i Pereje. Prijatelj rim. cara Tiberija. Kaligula ga svrgnuo i zatočio.