Hermogen značenje

Hermogen (o. 160 – o. 260), grč. govornik. Bavio se retoričkom teorijom. O stilovima govora; O utvrđivanju činjenica.