Herkulanej značenje

Herkulanej (lat. Herculaneum; danas Ercolano), ant. priobalni grad u Campaniji I od Napulja, god. 79. zatrpan pepelom od provale Vezuva. Važno arheol. nalazište.